Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ)

Μυτιλήνη, 22-3-2017

                                                       
                                                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την Παρασκευή 31-3-2017 & ώρα 12.00μμ στην αίθουσα Συνεδριακού «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΑΚΕΛΛΗΣ» του Επιμελητηρίου Λέσβου, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Εκλογοαπολογιστική μας Συνέλευση και η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ, Ελεγκτικής Επιτροπής, Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής Χίου & Σάμου και αντιπροσώπων στο Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ και στην ΟΣΕΑΔΕ.

Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη για το καλό του Συλλόγου.


                                                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο


            Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γραμματέας
                                                                                             
        Χρυσάφης Νίκος                                                             Κοπάνου Στυλιανός
                                                                                                  

Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Εξώδικη Γνωστοποίηση για την Απεργία Αποχή από την Αξιολόγηση


                                   ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

                                                             ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Ψύλλα αρ.2 και Φιλελλήνων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ ΤΟ
1] Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, 2] Υπουργείο Εσωτερικών, 3] Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, 4] Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 5] Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 6] Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 7] Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 8] Υπουργείο Εξωτερικών, 9] Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 10] Υπουργείο Οικονομικών, 11] Υπουργείο Υγείας, 12] Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 13] Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 14] Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 15] Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, 16] Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, 17] Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 18] Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 19] Υπουργείο Τουρισμού, 20] Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, 21] Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται

Κυρίες και κύριοι Υπουργοί,
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αντιδρώντας στις εισαγόμενες με τις διατάξεις του 4369/2016 και τις διατάξεις της ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίσεις, που επιχειρεί να εφαρμόσει η Κυβέρνηση, αναφορικά με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία συνδέεται ευθέως με την μισθολογική, βαθμολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων, με βάση τις Μνημονιακές Δεσμεύσεις (ν.4336/2015, 4354/2015, 4369/2016),

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
Μετά το πέρας τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα κηρύσσεται απεργία - αποχή όλων των υπαλλήλων, που καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ τόσο στα ως άνω αναφερόμενα Υπουργεία όσο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που εποπτεύονται από το Δημόσιο καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα, που εποπτεύονται από τους ΟΤΑ α και β βαθμού, σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα από κάθε ενέργεια, που συνδέεται με την περιγραφόμενη στα άρ.14 επ. του ν. 4369/2016 διαδικασία.
Σημειώνεται, ότι η ως άνω αποχή των υπαλλήλων, που εκπροσωπούμε, από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από το αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Σας γνωστοποιούμε, ότι από την παρέλευση τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα, κηρύσσουμε απεργία -αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με τη διαδικασία αξιολογήσεως, παρέχοντας κατά τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου, τους οποίους εκπροσωπούμε.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδοτώ νομίμως την παρούσα προς ον αύτη απευθύνεται, προς γνώση του και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.


                                                                        Αθήνα, 16/3/2017

                                                 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
                        Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε- έτος ίδρυσης 2012
 


   Ταχ.   Δ/νση: Κατεχάκη 56                                                                                                                         


Τ.Κ.: Αθήνα – 11525  Φαξ: 2132035723                                                      Αθήνα, 16-3-2017
Ιστοσελίδα: www.oseade.blogspot.com                                                                  Α.Π : 10
Τηλ. Προέδρου: 6934103874                                        
E-mail Προέδρου: des_arxonti@yahoo.gr                        ΠΡΟΣ :
Τηλ. Γεν. Γραμματέα: 6909612632                                   - ΔΣ Πρωτοβαθμίων Συλλόγων  για                       
 Ε -mail :  gabrielioannidis@gmail.com                            ενημέρωση  των συναδέλφων                                                                
                                                                                                           -ΜΜΕ                          
            ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

      Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου συνεδρίασε την Πέμπτη  16 Μαρτίου 2017 με 13 από τα 17 μέλη του, για το θέμα της οφειλής των δεδουλευμένων ( υπερωριακή απασχόληση ) των υπαλλήλων των δασικών υπηρεσιών που συμμετείχαν στο Ειδικό Πρόγραμμα « Πρόληψη Λαθροϋλοτομιών για τα έτη 2015 και 2016 » και αποφάσισε :
     Ομόφωνα την ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ ,  από κάθε υπερωριακή απασχόληση όλες τις ημέρες της βδομάδας για τους  εργαζόμενους στις δασικές υπηρεσίες που θα ενταχθούν στο Ειδικό Πρόγραμμα « Πρόληψη Λαθροϋλοτομιών για το έτος 2017 » από Τετάρτη 22-3-2017 και  μέχρι να εξοφληθούν τα δεδουλευμένα για τα έτη 2015 και 2016.
Οι υπάλληλοι των δασικών υπηρεσιών για τα έτη 2015 και 2016 υλοποίησαν  με απόλυτη επιτυχία το παραπάνω πρόγραμμα , συμβάλλοντας με το καλύτερο τρόπο στην προστασία του δασικού πλούτου της Ελλάδας . Όμως με ευθύνη της πολιτείας , μέχρι σήμερα δεν πληρώθηκαν για τις ώρες που απασχολήθηκαν υπερωριακά  κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών , τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. Τώρα καλούνται και για το 2017 μετά την απόφαση 149/6450/3-1-2017 ( ΦΕΚ 124 Β΄ ) του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας να συνεχίσουν να απασχολούνται υπερωριακά , βάση  του Ειδικού Προγράμματος  « Πρόληψη Λαθροϋλοτομιών έτους 2017 » και υποχρεώνει τις δασικές υπηρεσίες να λειτουργούν σε 24ωρη βάση  με υπερωριακή απασχόληση και διανυκτερεύσεις στην ύπαιθρο , προκειμένου να προστατευτούν καλύτερα τα δασικά οικοσυστήματα από παράνομες επεμβάσεις.
Το οξύμωρο είναι ότι ενώ από τη μία το Υπουργείο  προβλέπει με το Ειδικό  Πρόγραμμα « Πρόληψη Λαθροϋλοτομιών έτους 2017 »   και διανυκτερεύσεις στην ύπαιθρο για την καλύτερη προστασία του δασικού πλούτου , από την άλλη το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αποφάσισε να καταργήσει στην ουσία του προγράμματος αυτού με τη λογική ότι δεν δικαιολογείται διανυκτέρευση στην ύπαιθρο .
Σε μία περίοδο παρατεταμένης  οικονομικής κρίσης που οι εργαζόμενοι έχουν   απολέσει τουλάχιστον το 40% των αποδοχών τους,  δεν είναι διατεθειμένοι να εργάζονται υπερωριακά και να μην αμείβονται.
Παρ’ όλο που  η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων είναι ελλιπής με τα μέσα που διαθέτουν οι δασικές υπηρεσίες , τόσο σε υλικοτεχνική υποδομή , όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό και κανένα πρόγραμμα που περιορίζεται μόνο  σε 13 βδομάδες το χρόνο  ( αλήθεια τις άλλες 39 βδομάδες το χρόνο τι θα γίνει ; ), οι εργαζόμενοι δεν αρνούνται να υλοποιήσουν το Ειδικό Πρόγραμμα του ΥΠΕΝ αλλά και δεν διατίθενται να δουλεύουν αφιλοκερδώς ή να πληρώνονται μετά από χρόνια καθυστέρηση. Θα κατατεθούν ακόμα αρμοδίως και τα ανάλογα εξώδικα στα Υπουργεία και στις Α.Δ.